סידור המאיר לארץ לימי חול סידור נוסח ארץ ישראל העתיק ליהודי המסורתי במדינת ישראל

5th draft Alef siddur EXPANDED hameir laaretz Weekday only new weekday Amidah

טיוטא של סידור המבוסס על נוסח ארץ ישראל העתיק עם שינויים לימינו על פי האמונות והדעות של היהדות המסורתית במדינת ישראל של היום. הסידור הוא לימי חול. תופיע בהמשך חלקים של תפילה לשבת ופירוש כללי.