הצעה איך לחשוב ולדבר על גישת המפלגה שלנו

הצעה איך לחשוב ולדבר על גישת המפלגה שלנו                  מגיש: הרב מיכאל גרץ

איך נמשיג את הביטוי "מדינה יהודית"? ברור שכדי לעשות את זה בכלל קודם חייבים להמשיג את המילה "יהדות". גישה אחת, שנקרא לה גישה תיאורית או גישה מדעית, מתחילה בבדיקה של המציאות של היהדות לדורותיה בעיקר על פי מקורות. גישה אחרת, שנקרא לה גישה תיאולוגית או גישה אמונתית, מניחה שיהדות היא דבר אחד שהגיע לעולם באופי מסוים והיא דבקה באופי הזה תמיד.

הגישה הראשונה, מחקר מדעי של כל המקורות של יהודים מן המקרא עד היום מראה שאין יהדות אחת אלא יהדויות רבות. יהדות מתגלה כדת של רב פנים. יש אפילו ביטוי לזה במקורות "שבעים פנים בתורה" [במדבר רבה יג, טו]. העובדות ההיסטוריות לא תומכות כלל ברעיון של יהדות אחת עם שיטה הרמונית וליניארית אחת. כשבודקים גם בתוך תקופה אחת וגם כשבודקים לאורך תקופות שונות אי אפשר להצביע על "יהדות" אחת ויחידה.

אם כן איך יכולים אלו שדוגלים בשיטה האמונתית להצדיק את גישתם? קודם הם יכולים להגיד שזה עניין של אמונה, ואין הם חייבים להצדיק את זה כלל. זאת אמונתם והעובדות לא משנות להם. דבר זה אלול להביא לתוצאות לא רצויות במיוחד כשנתקלים במציאות שמכריעה את הגישה בפועל.

או הם יכולים לנקוט בגישה אחרת שבוחרת באופן סלקטיבי במקורות מסוימים שתומכים בגישתם. אבל גישה זה כופה את אמונתה על המציאות, והיא כופה גישה של אחת מן היהדויות על היהדות כולה. וגם יש לה משום חוסר יושר אינטלקטואלי. בנוסף, גישה זאת מקשה מאוד על האפשרות להתמודד עם בעיות חדשות שלא היו קיימות בעבר.

במסגרת של תיאור מדעי של שבעים הפנים בתורה אין מקום לשיפוטים אמונתיים אלו.

ולכן, האפשרות שמדינה יכולה באמת לקרוא לעצמה "יהודית" היא רק בתנאי שמדינה זו מכירה בה, מעניקה לגטימציה וסמכות ל, מודדת ומטפחת את, ותומכת ב כל רב פנים של היהדויות השונות באותו זמן שמדינה זו קיימת. האופי היהודי דורש גישה של רב פנים ביהדות, וחוסר רב פנים, קביעה אמונתית של יהדות אחת מבין היהדויות, רק מביא להחלשת המדינה אצל יהודים רבים שאינם נכללים.

הרעיון הגדול של "כלל ישראל" מתבסס על רב פנים בתוך מסגרת שכולם מרגישים שייכים לה אף על פי שלא מסכימים לגמרי על כל דבר. כדי להיות מדינה יהודית המדינה חייבית לייצג את כלל ישראל במובן זה.

לכן לנו חשוב מאוד המטרה לבסס גישה של רב פנים בחוקים של המדינה. איננו רוצים 'הפרדה' בין דת ומדינה. אנו כן רוצים מדינה יהודית. אבל, כפי שנאמר כאן המונח יהודי חייבת לשקף את האופי של היהדות מראשיתה דהיינו אופי רב פנים.

מונחים:

במקום "פלורליזם" להשתמש בביטוי "אלו ואלו" או "רב פנים"

במקום "שוויון" להשתמש בביטוי "כבוד הבריות"

לגבות את המושג של "כבוד הבריות" כדאי להשתמש בביטוי "בין קודש לקודש"

תאור טלגרפי של מטרות ותכנית פעולה למפלגה:

אין שלום בין עדות ובין היהודים במדינת ישראל בלי שלום בין הזרמים ביהדות.

אין שלום בין הזרמים ביהדות בלי דו-שיח של כבוד הבריות בין הזרמים.

 

אין דו-שיח של כבוד הבריות בין הזרמים בלי ביקורת עצמית בתוך כל זרם.