התארגנות פוליטית (מפלגה לקידום "אלו ואלו" בחברה הישראלית)

באיזור זה תמאצאו מאמרים וחומר אחר על התארגנות פוליטית, דהיינו ענייני הכנת תנועה רעיונית שתוביל למפלגה או מעורבות מפלגתית במפה הפוליטית במדינת ישראל.