מעורבות פוליטית בחברה הישראלית

באיזור הזה יוצגו מאמרים וחומר כללי על מעורבות פוליטית בחברה הישראלית. למשל קיים שיח על הקמת תנועה פוליטית או מפלגה פוליטית של היהדות המסורתית. בנוסף יש כאן הגות על המצב הפוליטי בישראל באופן כללי. אני מקווה שתשתתפו בשיח